Sự Kiện

Học viên Anh Thơ
Học viên Quang Luân
Học viên Bảo Anh
Minh Phương và Minh Tâm
Minh Thảo cùng V Strings
Thuý Vy cùng V Strings
Học viên khách mời Diệu Nguyên
Bảo Anh và Ngọc Doanh
Hoàng Thịnh
Tiết mục mở màn
Duo " Tachiana Negrey "
Group dance
Hợp Ca
Học viên có video clip được nhiều người xem và nhiều người thích nhất năm 2014
Hợp ca Ngày Tết Quê Em
Biểu diễn độc tấu.
Cha và con song tấu.
Độc tấu.
Chị em song tấu.
Lên sân khấu lần đầu.
Sau buổi biểu diễn
Created by Le Nhat Quang